29 mars 2023

Vad är intern kommunikation?

Intern kommunikation är avgörande för att skapa en välfungerande arbetsmiljö där medarbetare känner sig delaktiga, motiverade och informerade. Men vad innebär intern kommunikation egentligen?

Definition av intern kommunikation

Intern kommunikation är utbytet av information och idéer mellan medarbetare, avdelningar och ledning inom en organisation. Syftet är att skapa gemensamma mål, förståelse och värderingar samt att säkerställa att alla medarbetare får tillräcklig information och resurser för att utföra sina uppgifter effektivt.

Varför är intern kommunikation viktig?

Skapar en gemensam förståelse

Genom intern kommunikation kan organisationen säkerställa att alla anställda har samma förståelse för organisationens mål, strategier och vision. Detta kan hjälpa till att skapa en kultur av öppenhet och tillit där alla är informerade om organisationens riktning.

Ökar produktiviteten

En effektiv intern kommunikation kan bidra till att öka produktiviteten genom att se till att alla arbetar mot samma mål och att beslut fattas baserat på gemensamma riktlinjer. Det kan också minska missförstånd och förvirring, vilket i sin tur kan spara tid och öka effektiviteten.

Skapar en positiv arbetsmiljö

Genom att lyssna på och ta hänsyn till medarbetarnas åsikter och idéer kan organisationen skapa en kultur av öppenhet och tillit. Detta kan bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig delaktiga och motiverade att bidra till organisationens framgång.

Ökar engagemang och motivation

Genom intern kommunikation kan organisationen öka medarbetarnas engagemang och motivation. När medarbetarna känner att deras åsikter och idéer är värdefulla och att de är en viktig del av organisationen, kan det bidra till att öka deras motivation och engagemang.

Skapar starka relationer

Intern kommunikation kan också bidra till att bygga starka relationer mellan medarbetarna. Genom att skapa en miljö där information och idéer kan utbytas effektivt mellan medlemmarna i organisationen kan det bidra till att öka samarbetet och skapa en känsla av samhörighet och gemenskap inom organisationen.

Verktyg för intern kommunikation på arbetsplatsen

Det finns olika digitala verktyg för intern kommunikation som till exempel intranät, personalsystem, appar, e-post, chattverktyg, sociala medier och andra kommunikationslösningar. Valet av verktyg beror på behov och mål, men det är viktigt att välja en lämplig plattform för att säkerställa effektiv kommunikation och samarbete.

Easy Staffs personalapp

I en tid med Teams, Slack, e-post och SMS är det lätt att missa det som är viktigt. Med en personalapp delar ledningen snabbt nyheter till alla som behöver den och medarbetare kan anmäla sig till aktiviteter, chatta med kollegor och hitta information.

Easy Staff ersätter det klassiska intranätet, kedjemail, SMS-grupper och chatt-appar. Till skillnad från e-post, sms eller vanliga chattappar är Easy Staffs personalapp skyddad med BankID. Med säker digital kommunikation kan chefer och medarbetare med trygghet dela känslig information med varandra.

Funktioner i Easy Staff

Nyheter och aktiviteter
Med pushnotiser når du alla snabbt. Begär läsbekräftelse om det behövs och låt medarbetarna kommentera för snabb feedback.

Nyhetsflöde

Frånvaro och ledighet
Med frånvarohantering i Easy Staff får ni en överblick på företagets frånvaro i kalendern. Låt personalen skicka ledighetsansökan och få svar i appen av teamledare/chef som snabbt kan bevilja eller neka via pushnotiser.

Frånvarohantering

Chatta 1 till 1 eller i grupper
Skicka privata meddelanden eller skriv i grupper, istället för att skicka SMS. Pushnotiser och BankID gör det snabbt, enkelt och säkert.

Chattfunktion

👉 Upptäck fler fördelar och funktioner med Easy Staff

Slutsats

Intern kommunikation en viktig del av varje organisation, och användningen av moderna teknologier som personalappar och modernt intranät kan förbättra och effektivisera kommunikationen mellan medarbetare. Genom att använda dessa verktyg kan organisationer skapa en positiv arbetsmiljö, öka produktiviteten och stärka banden mellan medarbetarna.

 

Vill du prova Easy Staff?

Testa gratis i 14 dagar