Integritetspolicy

I denna text förklarar vi hur vi använder dina personuppgifter samt tydliggör vårt ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

BEHANDLING SOM EASY STAFF ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR
Easy Staff är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du:

  • beställer Tjänsten
  • blir användare av Tjänsten
  • kontaktar oss vid frågor
  • besöker vår webbplats

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter hos oss för att kunna använda Tjänsten. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket kan innehålla personuppgifter du valt att dela med oss.

Vi använder cookies på webbplatsen för att förbättra din användarupplevelse samt mäta statistik.

BEHANDLING FÖR VILKEN DU SOM KUND ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG
All behandling av personuppgifter i Tjänsten är du som Kund personuppgiftsansvarig för. Easy Staff är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Easy Staff samlar in personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår webbplats. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern och fakturera dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du www.easystaff.se ber vi om samtycke till att få använda cookies för att förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER
I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Easy Staff både inom och utanför EU/EES. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss. När du kontaktar oss använder vi oss av underleverantörer. Dessa underbiträden och deras plats för behandlingen listas nedan. Väljer du att aktivera en integration till ditt konto i Tjänsten kommer vi att dela de personuppgifter som den integratören kräver, vilket då sker på din begäran. Vi delar inte personuppgifter med någon annan part.

UNDERBITRÄDEN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling

Leverantör

Plats

Kontakt via e-post

Zendesk

(Privacy Shield)

Kontakt via telefon

Telia

Sverige


COOKIES PÅ EASYSTAFF.SE
Easystaff.se använder analysverktyg för att se hur besökaren använder webbplatsen och för marknadsföring.

Easy Staff - Webbplatsfunktionalitet
En cookie som används för webbplatsens funktion. Den sparar ingen personlig information och sparas fram till att användaren stänger webbläsaren.

Piwik - Beteende och statistik
En cookie som används för att förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Denna cookie sparar ingen personlig information eller något ID som kan kopplas till besökaren.

Piwik - Samtycke
En cookie som sparar information om besökaren lämnat samtycke till cookies.

Google Ads - Marknadsföring
En cookie som sparar data för att visa våra annonser på andra webbplatser som är relevanta.

Facebook Ads - Marknadsföring
En cookie som sparar data för att visa våra annonser på andra webbplatser som är relevanta.

Zendesk - Chatt och support
En cookie som sparar data om chattsessionen, för att kunna återuppta sessionen efter byte av sida.

Du kan ge ditt samtycke till alla eller valda ändamål, eller så kan du neka samtycke till alla. Som besökare kan du alltid inaktivera spårning med cookies. Väljer du att inaktivera kommer vi att ställa in en opt-out-cookie i din webbläsare.

LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER
Easy Staff sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Easy Staff radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar administratörer, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din kontoägare kontakta oss. Personuppgifter som behandlas för fakturering av tilläggstjänster sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Integrationsmyndigheten, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

HAR DU FRÅGOR?
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på webbplatsen.