Om Easy Staff

Easy Staff började med en enkel idé

En app för att kommunicera snabbt och säkert internt

När det kommer till personalen så är ett av de viktigaste momenten att hålla dem engagerade och involverade. Vi har utvecklat en app, med personalen i fokus, där vi hjälper er att öka engagemanget och deltagandet bland medarbetare. Genom att använda Easy Staff kan ni dela nyheter, aktiviteter och bjuda in till evenemang på ett enkelt och säkert sätt. Med personal-appen lättåtkomlig i fickan, inkluderar ni hela personalstyrkan och tar kommunikationen med era anställda till en helt ny nivå.

Med Easy Staffs app blir ni ännu mer attraktiv som arbetsgivare med förstklassig och säker medarbetarkommunikation.

Utvecklare på Easy Staff

Easy Staff-Teamet

Personerna bakom Easy Staff består av olika roller; VD, säljare, utvecklare, marknadsförare och kundsupport.

Med ett dedikerat utvecklarteam bygger vi funktioner utifrån önskemål och utvecklar appen tillsammans med olika företag och branscher.

Vårt mål är att göra din vardag på arbetet enklare och mer effektiv.

Appen hjälper flera företag

Alla medarbetare ska vara uppdaterade i det som händer på företaget, oavsett plats.

Appen sparar tid och bidrar till att förbättra internkommunikationen i flera branscher. En stor del av anställda sitter t.ex. inte vid ett skrivbord, med appen i fickan inkluderas även den arbetsgruppen.

Företag som vill utvecklas och växa bör se till att investera i en personalapp, då det kan leda till fler nöjda medarbetare och kunder.

Teamet bakom Easy Staff

Senast uppdaterad 09 september 2022

Funktioner som utvecklar verksamheten

Nyheter och aktiviteter

Boosta er kommunikation med snabba nyhetsuppdateringar och aktiviteter som personalen kan anmäla sig till direkt i appen. Informera snabbt hela organisationen med chefsbrev eller padelturnering. Välj att skicka pushnotis för viktiga meddelanden så ingen missar.

Frånvarohantering

Se snabbt aktuell närvaro och frånvaro i kalendern. I appen kan personalen skicka ledighetsansökan som teamledare/chef snabbt kan bevilja eller neka. Personalen kan dessutom enkelt registrera kundbesök, distansarbete, vab och sjukfrånvaro via mobilen.

Min utveckling

Jobba effektivare med personalutveckling och bygg starkare team. I appen samlas medarbetarinformation som samtalsunderlag, anställningsavtal och rollbeskrivningar. Säkert och lättåtkomligt för medarbetare och teamledare.