1 mars 2023

Kommunicera bättre - få nöjdare personal

För att skapa en effektiv kommunikation med personalen är det viktigt att använda personalappar på rätt sätt.

11 användbara tips på vad du kan kommunicera med hjälp av en personalapp.

 1. Viktig information som företagsnyheter eller förändringar i organisationen, t.ex. nya anställningar, företagsmål eller policyändringar som kräver läskvittens.

 2. Kommande aktiviteter och events, t.ex. företagsfest, konferenser eller möten.

 3. Arbetsmiljöinformation och säkerhetsinstruktioner, t.ex. brandövningar, instruktioner för säker hantering av utrustning eller kontorsmaterial.

 4. Företagets sociala medier och företagsblogg för att hålla personalen uppdaterad om företagets marknadsföring och kommunikation.

 5. Uppdateringar om personalhantering, t.ex. introduktion av nya förmåner eller ersättningar, prestationer eller karriärmöjligheter.

 6. Feedback och insamling av personalens åsikter, t.ex. genom enkäter eller direkt meddelanden via chatt.

 7. Instruktioner och hjälp med arbetsuppgifter, t.ex. tillgång till manualer, riktlinjer eller handledning för användning av specifika program.

 8. Teambuildingaktiviteter, kick-off eller andra sociala evenemang för att främja samarbete och förbättra stämningen på arbetsplatsen.

 9. Uppmuntran och belöningar för bra prestationer och initiativ, t.ex. digitala utmärkelser eller poängsystem för motivation.

 10. Hälsoinformation och hälsotips, t.ex. hälsosam kost, motion eller mindfulness-övningar.

 11. Kommunicera viktiga datum, t.ex. löneutbetalningar, deadlines eller födelsedagar.


Digitala verktyg är idag en viktig del av företagsutveckling och tillväxt. Genom att använda en personalapp kan företag bygga ännu starkare team och förbättra sin produktivitet och lönsamhet.

 

Upptäck fördelar med Easy Staff

Testa gratis i 14 dagar